МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9073338

АОП линк

Началната дата: 27.02.2018

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 27 Февруари 2018 - 10:31
  • Обява - Публикувано на: 27 Февруари 2018 - 10:31
  • Съобщение по чл. 188 от ЗОП - Публикувано на: 12 Март 2018 - 10:09
  • Протокол - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:33